พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ภาพดาราศาสตร์

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ 72 recent views

    เป็นข้อมูลภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ของทางสถาบันฯ ที่ได้มีการเก็บข้อมูลไว้ เพื่อนำมาเปิดเผยข้อมูลสู่ประชาชน
    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 9 กันยายน 2564