ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2565
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2566
การจัดจำแนก อื่นๆ
ข้อมูลคุณภาพอากาศ
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 8 พฤษภาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 พฤษภาคม 2566