ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2564
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2564
การจัดจำแนก ไม่มี
หน่วยวัด คน
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 13 กันยายน 2564
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 10 กันยายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 10 กันยายน 2564