ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล เข้าถึงข้อมูลได้ทุกคน
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 กันยายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 กันยายน 2564
สร้างในระบบเมื่อ 10 กันยายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 10 กันยายน 2564