พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กลุ่ม: ฝ่ายวิจัย หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: ภาพดาราศาสตร์

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ 112 recent views

    เป็นข้อมูลภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ของทางสถาบันฯ ที่ได้มีการเก็บข้อมูลไว้ เพื่อนำมาเปิดเผยข้อมูลสู่ประชาชน
    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 9 กันยายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).