พบ 7 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: ข้อมูลคุณภาพอากาศ PM2.5 รูปแบบ: CSV องค์กร: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).