พบ 8 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common กลุ่ม: ฝ่ายวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).