พบ 8 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: CSV ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลหลากหลายประเภท แท็ค: อากาศ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).