พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: zip กลุ่ม: ฝ่ายวิจัย ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).