พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ฝ่ายวิจัย ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: zip fits รูปแบบ: CSV หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ องค์กร: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).